apa style conclusion

BARNS RÄTTIGHETER

BARNKONVENTIONEN

Alla barn i hela världen värms av samma sol och har också samma rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Barnkonventionen består av 54 artiklar, eller bestämmelser, om hur alla barn ska behandlas för att ha det bra. Rättigheterna främjar barn på olika sätt och skyddar dem mot olika former av övergrepp.

Fyra artiklar har utsetts som barnkonventionens grundprinciper:

 • alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
 • alla barn har rätt att utvecklas
 • alla barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade till.

Retoy fokuserar även extra på artikel 31;

 • alla barns rätt till lek, vila och fritid!

Att världens alla barn ska få åtnjuta sina rättigheter idag och i framtiden är ledstjärnan i allt Retoy gör. För att förverkliga detta har vi tagit fram flera av våra aktiviteter tillsammans med  med Unicef.

barns_ratighetter2

RETOY + BARNKONVENTIONEN = SANT

Retoy utgår ifrån leklusten och kreativiteten som bor inom varje barn, och bjuder in dem till upplevelser där de får agera miljövänligt, samtidigt som de får lära sig om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Barnen får praktisera sina rättigheter hos Retoy genom:

 • att leka,
 • att uttrycka sin mening,
 • att bli lyssnade till,
 • att rita och skapa
 • Retoy-kitet innehåller flera pedagogiska aktiviteter där barn introduceras till sina rättigheter.

 • 2013 inledde vi en serie pedagogledda och lekfulla workshops på temat ”Mina Rättigheter” för förskolor. Syftet är att barnen ska få en fördjupad kunskap om barnkonventionen och miljö.

 • Tillsammans med barn har vi lekt fram Barnens Retoypass och annat pyssel så att ni kan leka och lära vidare tillsammans även efter ni besökt Retoy!

Visste du att det är barn som har varit med och bestämt hur interiörerna på Luma bibliotek i Stockholm ska se ut?

De glödlampsformade läsrummen, sittplatsen under lågenergilampan och regnskogstunneln (som nu ersatts av en läsyta för äldre barn) är några av barnens idéer som blev verklighet på Luma. De var även med och testade leksaker som kom att ingå i Retoys första pedagogiska och lekfulla material. Samtidigt som barnen är med och utformar Retoy får de lära sig om, och praktisera, sina rättigheter.