apa style conclusion

Barns Vuxna

This page is not translated to English yet, but you can learn more about Retoy here or contact us here

Retoy_logo_final2

 • För Pedagoger

  Välkommen att låna eller beställa våra Pedagogiska Lekväskor med ekologiska och rättvisemärkta leksaker och böcker. Vi erbjuder även en kostnadsfri fortbildning.

  Besök Sidan
 • Giftfri Lek

  Se hur vi sorterar bort leksaker med farliga kemikalier och läs mer om hur vi tillsammans kan göra barnens lek mer giftfri.

  Besök Sidan
 • Barns Rättigheter

  Alla barn i hela världen värms av samma sol och har också samma rättigheter. Det är vårt ansvar som vuxna att agera utifrån barnkonventionen och uppmärksamma barnen på att de har rättigheter som ska respekteras.

  Besök Sidan
 • Lek för miljön!

  Sedan 2011 har barnen bytt över 50000 leksaker med Retoy! Om leksakerna istället hade köpts nya motsvarar det cirka 150 ton växthusgasutsläpp.

  Besök Sidan
 • Hjälp till

  Du kan bli vår medlekare på flera olika sätt, bl.a. genom att sprida ordet om våra aktiviteter via sociala medier...

  Besök Sidan