apa style conclusion

Om Retoy

Vi leker oss till en bättre värld!

I leken är allt möjligt! Vi på Retoy använder lekens magiska kraft och skapar mötesplatser där barn får uppleva hur kul det är att vara miljövänlig och lära sig mer om sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.

Vision: En kärleksfull värld där vuxna och barn lever i samklang med varandra, naturen och barnkonventionen.

Värderingar:

Kärleksfull närvaro: Genom lek förmedlar vi att alla behöver närvaro, samhörighet, utveckling, kärlek och frihet.

Lekfull handlingskraft: I leken är allt möjligt. Vi skapar mötesplatser över rådande samhällsgränser där barn får leka kring det som förenar; deras rättigheter och miljö. Utan normativa uppdelningar får de utöva sin egen kraft till förändring på ett lekfullt sätt.

Glokal empati: Vi påminner barn om att de är världsmedborgare. Vi uppmärksammar sambandet av hur allting är ömsesidigt beroende samt hur våra handlingar påverkar livsvillkor och framtiden. Tillsammans kan vi vara medskapare av en mer kärleksfull värld genom att visa samhörighet med våra medmänniskor och naturen, både globalt och lokalt.

Sedan Retoy grundades 2011 har över…

 • 530 000 barn

  lekt med oss, upplevt hur kul det är vara miljövänlig och lärt sig mer om sina rättigheter!

 • 30 000 barn

  har bytt och skänkt över …

 • 100 000 leksaker

  och genom att byta istället för att köpa nya leksaker besparat miljön på ca 300 ton växthusgasutsläpp!

 •  

   

  Vi skapar förutsättningar för barn att leka sig till en bättre värld där vi visar empati, respekt och kärlek gentemot oss själva, våra medmänniskor och naturen.

 •  

   

  Vi skapar mötesplatser där barn får agera miljövänligt i enlighet med barnkonventionen genom att byta, låna, skapa och ge leksaker tillsammans med andra barn.

 •  

   

  Vi lyfter fram den lekfulla handlingskraften och fantasin som bor inom varje barn då de är centrala egenskaper för att på ett kärleksfullt sätt förändra världen till det bättre.

Retoys verksamhet grundar sig i ett unikt samarbete mellan aktörer från näringsliv, offentlig och ideell sektor.  Då vi alltid strävar efter att leka utifrån barnkonventionen har vi utvecklat vår verksamhet i samråd med barnen. För att vi ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för alla barn är det viktigt att vi leker tillsammans. Tack vare våra samarbeten och fantastiska volontärer kan vi fortsätta skapa mötesplatser där fler barn får leka sig till en bättre värld!

 

Läs vår verksamhetssaga!

Thumb_VB_2015
Kapitel 2015

 

VB-2014-thumb
Kapitel 2014

 

Kapitel 2013
Kapitel 2012