Om Retoy

Vi leker oss till en bättre värld!

I leken är allt möjligt! Vi på Retoy använder lekens magiska kraft och skapar mötesplatser där barn får uppleva hur kul det är att vara miljövänlig och lära sig mer om sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.

Sedan Retoy grundades 2011 har närmare…

 • 500 000 barn

  lekt med oss, upplevt hur kul det är vara miljövänlig och lärt sig mer om sina rättigheter!

 • 24 000 barn

  har bytt och skänkt över …

 • 65 000 leksaker

  och genom att byta istället för att köpa nya leksaker besparat miljön på nästan 200 ton växthusgasutsläpp!

 •  

   

  Vi skapar förutsättningar för barn att leka sig till en bättre värld där vi visar empati, respekt och kärlek gentemot oss själva, våra medmänniskor och naturen.

 •  

   

  Vi skapar mötesplatser där barn får agera miljövänligt i enlighet med barnkonventionen genom att byta, låna, skapa och ge leksaker tillsammans med andra barn.

 •  

   

  Vi lyfter fram den lekfulla handlingskraften, kreativiteten och fantasin som bor inom varje barn då de är centrala egenskaper för att på ett kärleksfullt sätt förändra världen till det bättre.

Retoys verksamhet grundar sig i ett unikt samarbete mellan aktörer från näringsliv, offentlig och ideell sektor, och våra huvudpartners är idag Unicef Sverige och Blocket.  Då vi alltid strävar efter att leka utifrån barnkonventionen har vi utvecklat vår verksamhet i samråd med barnen. För att vi ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för alla barn är det viktigt att vi leker tillsammans. Tack vare våra samarbeten och fantastiska volontärer kan vi fortsätta skapa mötesplatser där fler barn får leka sig till en bättre värld!

 

Läs vår verksamhetssaga!

VB-2014-thumb
Kapitel 2014

 

Kapitel 2013
Kapitel 2012