RETOY-KITET

.

.

Hurra, nu är Retoy-kitet här!

Med Retoy-kitet kan alla ordna roliga leksaksbyteskalas på förskolan, fritidshemmet, biblioteket eller där hemma. Tillsammans med Retoy blir ni del av en rörelse där vi skapar fler mötesplatser för barn att få uppleva hur kul det är att vara miljövänlig, samtidigt som de lär sig om sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Med ett Retoy-kit kan förskolan, fritidshemmet, hyresgästföreningen eller vem som helst anordna roliga leksaksbyteskalas, om och om igen! 

Vårt Retoy-kit innehåller en miljövänlig interiör som enkelt byggs ihop av ekologiska bananlådor. I manualen och instruktionsfilmen som följer med får ni konkreta och roliga tips på hur ni bäst skapar ett eget leksaksbyteskalas med aktiviteter före, under och efter bytet.

VILL NI VARA MED? GÖR SÅ HÄR:

♥ Jobbar du på t.ex. förskola eller bibliotek? Beställ Retoy-kitet till Blockets kompispris och få valfritt antal bytesväskor att ge till barnen!

♥ Är du förälder eller vuxen vän till ett barn? Gå ihop med andra föräldrar och vuxna för att köpa Retoy-kitet tillsammans, eller

♥ Tipsa barnets förskola här:

Tipsa om Retoy-kitet

Så här går det till:

1. Innan aktiviteten: Barnen tar med sig 1-4 leksaker. När leksakerna samlats in kan ni sortera ut trasiga eller giftiga leksaker i förväg. Om barn lämnar in leksaker under aktiviteten, sorteras de löpande.

2. Barnen går genom portalen och checkar in leksaker

3. Barnen lägger leksaker i lådan genom återvinningshjärtat.

4. Barnen leker sig fram till nya favoritleksaker på lekytan.

5. Barnen checkar ut sina nya leksaker.

6. Valfritt: Barnen kan också skapa med trasiga leksaker, natur- och returmaterial i Retoy Lab.

RETOY-KITET är ett konkret och roligt verktyg för att uppnå mål inom bland annat:

 • Barnkonventionen (BK)

  Alla barns:

  ♥ Rätt till lek,

  ♥ Rätt till en god miljö,

  ♥ Rätt till delaktighet,

  ♥ Rätt till utbildning

 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010)

   Förskolans värdegrund och uppdrag,

   Mål för normer och värden,

   Mål inom utveckling och lärande

 • FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling (Globala målen)

  ♥ Mål inom hållbar konsumtion och produktion,

  ♥ Mål inom god utbildning för alla,

  ♥ Mål inom hållbara städer och samhällen

Svenska Institutet & Retoy

Under 2016-2017 har Retoy-kitets leksaksbytesaktiviteter valts ut av Svenska Institutet för att sprida intresse och kunskap om svenska idéer och lösningar för områdena hållbarhet, cirkulär ekonomi och barns rättigheter.

Via Sharing Sweden kommer Retoys aktiviteter att kunna arrangeras tillsammans med Sveriges ambassader i hela världen.

I oktober 2016 genomfördes den allra första leksaksbytesaktiviteten med Retoy-kitet på förskolan Kalinka i Skopje, Makedonien.

 

9075ccab54466677_org    logo2-0c5e34096453f38c4e6037c630f6c4245153f91d47b1c47a4ae14592ea5663eb