apa style conclusion

Varför finns Retoy?

FÖR BARN IDAG OCH FÖR FRAMTIDA GENERATIONER

Framtiden behöver en generation som är mer medveten och som kan se sambandet mellan det egna handlandet och andras livsvillkor. En generation som konsumerar på ett mer hållbart sätt och som visar solidaritet med sina medmänniskor och med naturen, både lokalt och globalt. Genom att leka upplever barn nyfikenhet, kreativitet och magin av vår sammankoppling med varandra och vår gemensamma natur. Genom lek påminns vi om vårt behov av empati och att vi kan hitta lösningar till våra utmaningar.

Beteendemönster sätts i tidig ålder, då barnen även leker som mest med leksaker, och barnens första fem år är av stor betydelse. Då formas grunden för vår trygghet, hälsa, lycka, utveckling och sociala relationer med andra.

 • Retoy använder leken och leksaker för att på ett kul sätt medvetandegöra både barn och vuxna om hållbar konsumtion, barnkonventionen och att vi tillsammans kan leka oss till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge!

   

   

FÖR MILJÖN

Alla vi människor delar på samma jord och samma rättigheter, det gör oss alla till världsmedborgare! Alla saker vi har omkring oss kommer också från jorden, de är skapade av material från naturen. Det är därför bra om vi använder våra saker om och om igen istället för att slänga och köpa nytt. Då hjälper vi naturen att hinna vila, växa och må bra.

Vi vet att vi delar på en och samma jord, men i Europa använder vi energi och resurser som om vi hade tre jordklot. Varor produceras, köps och slängs utan hänsyn till människor eller miljö. Barn i Sverige har t.ex. i genomsnitt 536 leksaker var, vilket är ett tecken på de ohållbara konsumtionsmönster som vuxna överför till dem.

 • Om alla 70 000 leksaker som våra miljöhjältar bytt genom Retoy istället skulle ha köpts nya hade det resulterat i cirka 210 ton växthusgasutsläpp.* Det motsvarar nästan 28 varv runt jorden med bil! **

  * där en nyproducerad leksak av mindre modell motsvarar ca 3 kg koldioxid (CO2).

  **beräknat på utsläpp från en mellanstor bil samt att det är ca 4000 mil runt jorden.

   

   

FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Precis som naturen behöver olika saker för att må bra så behöver barn det också. Allt som ett barn behöver har de rätt till. Det kallas för rättigheter. Som vuxen är det vårt ansvar att agera utifrån barnkonventionen men även att uppmärksamma barnen på att de har rättigheter som ska respekteras av vuxna.

Trots det så har 55 % av barnen i Sverige aldrig hört talas om barnkonventionen.

 • Att världens alla barn ska få åtnjuta sina rättigheter idag och i framtiden är ledstjärnan i allt vi gör. För att förverkliga detta samarbetar vi med Unicef. Alla barn som kommer till Retoy blir uppmärksammade på barnkonventionen och får på ett eller annat sätt möjlighet att praktisera sina rättigheter genom att:

  – leka,
  – uttrycka sin åsikt,
  – bli lyssnade till,
  – rita och skapa

   

   

   

FÖR GIFTFRI LEK

Giftfria leksaker borde vara en självklarhet men det är det tyvärr inte. Barn utsätts för farliga ämnen varje dag, däribland genom leksaker.

Idag finns det över 4 000 gånger mer kemikalier i omlopp än för femtio år sedan. Kemikalieinspektionen gjorde en leksaksgranskning som visade att en fjärdedel
 av leksakerna innehöll miljö- och hälsofarliga kemikalier. En annan studie av kemikalier i hemmiljö visade att av alla rumsmiljöer fanns det mest gifter i barnens rum.

 • Enligt artikel 31 i barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Det är vårt ansvar som vuxna att se till att den leken är giftfri. Vi vill såklart att de saker som barnen kan byta till sig hos oss är så skonsamma som möjligt. Vi sorterar därför bort leksaker som kan innehålla farliga kemikalier. Vi erbjuder även giftfria Lekväskor för t.ex. företag, restauranger, förskolor och hemmen.

   

   

Lyssna till Veckans Affärers intervju med Retoys VD och grundare Soledad Piñero Misa