apa style conclusion

Lek för miljön!

Miljönyttan av att återanvända

Vi vill ge barnen som byter leksaker hos oss en återkoppling på den miljönytta som det faktiskt för med sig att byta istället för att köpa nytt. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när vi pratar om miljövinster vid återanvändning som till exempel:

  • besparing av naturresurser,
  • minskad spridning av farliga kemikalier och
  • minskade utsläpp av växthusgaser.

I Barnens Retoypass eller pysselsida, som de får i samband med bytesaktiviteterna, kan de samla över 100 stämplar, en för varje leksak som de lämnar in. Om alla dessa leksaker skulle ha köpts nya motsvarar det ca 300 kg koldioxid. Vi har sedan omsatt siffran i hur mycket CO2 som svensk skog absorberar på ett år och fått fram att det motsvarar 410 m2, d.v.s. lika stor yta som en basketplan!

Visste du att om alla 70 000 leksaker som barnen bytt genom Retoy sedan 2011 istället skulle ha köpts nya hade det resulterat i cirka 210 ton växthusgasutsläpp. Det motsvarar nästan 28 varv runt jorden med bil!*

*beräknat på utsläpp från en mellanstor bil samt att det är ca 4000 mil runt jorden

De faktiska utsläppen som leksaker genererar varierar stort beroende på många olika faktorer såsom:

– vilket material leksaken är tillverkad av,
– hur mycket den väger,
– produktionsprocess,
– tillverkningsland,
– typ av transport mm.

Långsiktig beteendeförändring

Sannolikt får barn fortfarande många nya leksaker även om vi byter ibland, och det finns ett behov av mer kunskap kring vilka effekter leksaksbytesaktiviteter har. Hur förändras våra konsumtionsvanor när vi byter istället för att köpa nytt? Hur upplevs leksaksbytet av barnen och av dig som vuxen? Hur påverkar det attityder till att köpa nytt och beteenden när det gäller vad ni köper? Läs mer här om Retoys kriterier vid eventuella köp av nya leksaker.

Välkommen att kontakta oss med tankar och kommentarer kring detta eller om du har frågor kring uträkningarna. Vi uppskattar all återkoppling som kan hjälpa oss stärka upplevelsen och möjligheten att leka sig till en bättre värld!

Hör gärna av dig till: info@retoy.se

Tänkvärda hälsningar från vår kompis Blocket

För vems skull köper du nytt?
Miljöhjältar är vi allihopa